Atlaides

Apmaksājot lielos periodus, jūs automātiski saņemat atlaidi: 3 mēneši - 5%
6 mēneši - 10%
12 mēneši - 15%

Sūdzību uzņemšanas un reaģēšanas politika

Tiem, kas vēlas iesniegt sūdzību, jāņem vērā:


 • VPS Hosting uzņēmums pakļaujas Latvijas Republikas likumiem un Eiropas savienības normatīviem aktiem, kuri ratificēti Latvijā.
 • Mēs neesam nedz tiesas instance, nedz prokuratūras iestāde un neizskatām nepamatotas sūdzības, ko iesniedz īpašuma tiesību turētāji vai jebkuras citas personas, kuras, iespējams, ir cietušas mūsu klientu darbības vai bezdarbības dēļ.
 • Ja jums nav pietiekamas pilnvaras kādā no valstīm, tad visa jūsu korespondence tiks uzskatīta par spam ziņām.
 • Ja jūs uzskatāt, ka kāds kaut ko jums ir nozadzis vai jūs esat maldināts, tad dariet visu pēc jūsu valstī spēkā esošajiem likumiem, un nemēģiniet savos strīdos iesaistīt trešo personu.
 • Bez tiesas sprieduma mēs nesniedzam nekādu informāciju un datus par mūsu klientiem nevienai no pusēm.
 • Visi mēģinājumi iesaistīt mūs kādos strīdos tiks pārtraukti ar prasības pieteikumu tiesai un kriminālvajāšanu.
 • Neviena no pusēm (fiziska vai juridiska persona) nevar tikt uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta tiesā.

Klientiem un potenciālajiem klientiem:


 • Mēs sniedzam juridisku palīdzību sadarbības ietvaros.
 • Mēs nereaģējam uz trešo personu nepamatotām sūdzībām.
 • Mēs nepieprasām kaut ko noņemt vai slēgt, ja jūs neesat pārkāpis publiskā piedāvājuma robežas un mājas lapā norādītos ierobežojumus.
 • Mēs neiedziļināmies pušu strīdos un nemēģinām noskaidrot, kurai no pusēm ir taisnība un kurai nav.
 • Mūs nesaista zvērests, kādam ziņot par mūsu klientiem, un saskaņā ar publiskā piedāvājuma nosacījumiem apņemamies neizpaust nekādu informāciju un datus par klientu kādai no pusēm, atsaucoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem - par komercnoslēpuma neizpaušanu.
 • Visi mēģinājumi iesaistīt mūs kādos strīdos, tiks pārtraukti ar prasības pieteikumu tiesai un kriminālvajāšanu (tas attiecas arī uz klientiem).
 • Mēs garantējam 100% anonimitāti klientiem Latvijas Republikas normatīvo aktu robežās.
           Nano IT SIA
Reg. Nr. 40003798684
Latgales iela 240, Riga
support@core-vps.lv
Terms and Conditions